วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

- อาจารย์ให้ส่งงาน และหยิบตัวอย่างของเพื่อนบางคนมาอธิบายข้อถูกและข้อผิดพลาดในการทำป๊อบอัพ  เพื่อจะได้นำไป  ปรับปรุงแก้ไข
- อาจารย์ได้นำกระดาษที่เหลือใช้มาแจกนักศึกษาคนละ 3 แผ่น และได้สอนการพับ และตัดกระดาษ
- อาจารย์สั่งงาน 3 ชิ้น คือ 
   ทำสมุดเล่มเล็ก 
   วาดภาพอะไรก็ได้ โดยมีวิธีหรือขั้นตอนของภาพนั้นด้วย
   วาดรูปสัตว์อะไรก็ได้ และตัดเป็นรูปปาก ให้ปากนั้นขยับได้    

    

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น